Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang pagkukunyari ay isang likhang sining.

May 20, 2011

Pretending is a work of art.

Lahat ng iyong nadarama ay maaari mong itago sa isang mukang nagkukunyari.
Pinapakita sa iba na walang nangyari ngunit ang totoo kabaligtaran ito ng kanyang
nadarama. Yan ang pagkukunyari.

Translated in English: You can hide your true feelings to any gestures you want. You show up to everyone that you're alright but actually you are broken inside. That's what pretending is.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.