Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang pagmamahal ay naiiba sa nagugustuhan.

May 30, 2011

Loving is different from liking.

Ang ibig sabihin ay kung ikaw ay nagmamahal kailangan ay nag-iisa lamang, ang nag-iisa sa iyong buhay at nag-iisa na laging nandyan para sa iyo. Ang pagkakagusto ay paghangga lamang kung ano ang mga magagandang katangian na meron siya.  Magkakagusto ka man sa kanya pero ang taong totoo mong mahal ay talagang kakaiba, ito ay dahil ang tunay na pag-ibig ay nandiyan at walang ano mang maikukumpara sa pagkakaguto sa ano mang maliliit na bagay.

Translated in English: It means when you love someone he/she should be only one, the only one in your life and the only one who will be there for you forever. Liking someone is just only admiring of what are the good qualities she have. You may like him/her but the real person you love is really different, it’s because the true love is there and nothing compared with liking such little things.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.