Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang pinaka-kaibigan ay walang binatbat sa tunay na kaibigan.

May 21, 2011

A bestfriend is nothing compared to true friend.

Ang tunay na kaibigan ay alam kung paano ka sisirain ngunit hindi niya ito gagawin dahil alam niyang ikakasira mo ito. Habang ang pinaka-kaibigan ay maaari niya itong gawin dahil maaring siya'y nagkukunwari lang na siya ay iyong tunay na kaibigan.

Translated in English: A true friend knows how to destroy you because she knows that you will be hurt if she'll do that, so she won't do it, while a best friend may do it to you because she might pretending to be a true friend of you.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.