Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang pinakamahalaga, huwag huminto sa pagtatanong!!!

May 14, 2011

The most important, never stop questioning!!!

Ang pagtatanong ay hindi kremen. Ito ang pinakamahusay na paraan ng kaalaman at dahil sa pagtatanong tayo ay natutoto lalo, ito ay nakakatulong sa atin upang madagdagan ang ating kaalaman. Tandaan na walang problema sa pagtatanong.

Translated in English: Asking questions is not a crime. This is the best way of learning and through asking we learned more, it helps us to add our knowledge more. Remember that there’s no problem with asking questions.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.