Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ang puso ay parang baso.

May 28, 2011

The heart is like a glass.

Ang puso ay pwedeng mabasag katulad ng baso, kung hindi mo ito aalagaan ng mabuti ito ay mahuhulog at mababasag ng pira-piraso. Ang puso ay katulad ng baso na kailangan mo algaan ng hindi rin mababasag. Kung ang isang puso ay masaktan, hindi mo na ito maibabalik sa dati dahil may sugat na matapos mong masaktan. Kagaya ito ng baso, kung mhuhulog  hindi mo na ito maibabalik sa dati nitong anyo dahil basag na. Susubukan mo mang lagyan ng pandikit para maibalik sa dati ang basag na parte ng baso sa dati nitong anyo pero hindi na ito malakas tulad ng dati. Katulad ng baso, kung susubukan mong ayosin ang mga bagay dahil may nasaktan ka siguro patatawarin ka niya pero ang sugat ang nadyan na at ang pagtitiwala ay nawala na.

Translated in English: Heart can be broken like a glass, if you will not take good care of a glass then it will fall and it will break into pieces. Heart is like a glass that you should take good care of it so that it will not break too. When ones heart was break, you can’t back it to normal because there’s already a scar ones you’ve hurt it. So it’s like a glass, when it will fall and break you can’t back it to its previous look because it’s already broken. You might trying to put a glue or any to cling the broken parts of the glass to back it to normal but still it’s not that strong as before. Like a glass, when your trying to fix things because you’ve hurt someone maybe she will forgive you but the scars is there and the trust was already broken.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.