Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Di man ako kagandahan, maganda naman ang aking kalooban.

May 25, 2011

I’m not beautiful outside, but I’m pretty inside.
.
Kahit hindi ka maganda sa panlabas na kaanyuan ay hindi ibig sabihing ikaw ay malas, ang pinakamahalaga ay ang panloob na ugali dahil napakahagang mayroon tayong magandang pag-uugali. Paminsan-minsan ang mga tao ay nagiging arogante ng dahil sa kanilang panlabas na kaanyuan, dahil sila ay magaganda, tandaan na ang kagandahan ay biyaya ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magaganda at gwapo na pinagkaloob ng ating Poong Maykapal, ang bawat isa ay may ibat-ibang kagandahan na may tiyak na mga rason.

Translated in English: Even you are not beautiful outside that’s not mean that you are unlucky; the most important is the inside which is the attitude because it is really important that we have a good attitude. Sometimes people become arrogant because of their outside appearance, because they are beautiful, remember that our beauty is gift by our God. All of us are beautiful and handsome that gave by our Almighty God, each of us has different beauties which have a certain reasons.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.