Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Hindi ako bola na pwede mong ipasa sa iba.

May 27, 2011

I’m not a ball that you can pass to others.

Hindi dapat itratong bola pag may minamahal, dahil ang pag-ibig ay hindi sa pasa-pasa, ang pag-ibig ay hindi sa pagtatapon ng taong mahalaga sayo sa iba pag hindi mo na siya gusto. Kailangan mong sabihin ang totoo kung ayaw mo na sa kanya ng walang maghihintay sa iyong pagmamahal. Tandaan na hindi nabibili ang pag-ibig, hindi gaya ng bagay na pwede mong bilhin kahit saan.

Translated in English: Loving someone should not be treated as a ball, because loving is not passing, loving is not about throwing your love ones to others if you don’t like him/her anymore. You must tell him/her the truth if you don’t like him/her anymore so that no one will expect of your love. Remember that love is not a thing that you can’t buy love not like a thing that you can buy it any where you wants.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.