Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Hindi lahat ng kaibigan mapagkakatiwalaan.

June 3, 2011

Not all friends can be trusted.

Lahat tayo ay may kaibigan pero ang iba sa kanila ay peke na hindi mo mapapagkatiwalaan ang iba sa kanila. Ang ibang kaibigan ay mabait lamang sa iyong harapan pero kaya mag-ingat.

Translated in English: All of us have friends but some of our friend are fake which is we can’t trust some of them. Some friends only good when they are on your front so be careful.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.