Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Huwag umasa na may kapalit.

Apr 30, 2011

Never expect in return.

Sa pag-ibig ay hindi natin kailangan umasang may kapalit. Huwag umasa na ang lahat ng iyong binigay na pagmamahal ay may kapalit na higit pa, dahil masasaktan ka lang lalo kung umasa ka pero wala naming nangyayari.

Translated in English: In love we should not expect in return. Never expect too much that all the love you’d gave should be return more than you’d expected, cause it hurts more when you expect but nothings happens.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.