Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Importante sila pero mas importante ka.

May 8, 2011

They are important but you are the most important.

Nagbibigay ka ng importansya sa mga kaibigan mo, matalik na mga kaibigan, kaklase, at sa iba pa, pero ang pinakamahalaga ay ang taong mahal mo. Siya ay talagang kakaiba sa lahat dahil tinuturing mo siyang higit pa sa matalik na kaibigan, dahil kayong dalawa ay magkasintahan.

Translated in English: You’re giving importance to your friends, best friends, classmates, and etc, but the most important is the man/woman that you love. He/she is really different with the others because you treated him/her more than best friends, because two of you are lovers.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.