Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Maging makatwiran kapag ikaw ay inlab.

June 4, 2011

Be logical when you’re in love.

Maging makatwiran kapag ikaw ay inlab, pero sa tamang paraan lamang, para mayroon kang mga rason sa kanya kung ano ang dahilan kung bakit siya nabigo at para mapatunayan mong nagsasabi ka ng katotohanan.

Translated in English: Be logical when you’re in love, but only in the right way, so that you have the reasons to him/her of what made him/her disappointed and to be able to prove that you’re telling the truth.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.