Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Maging praktikal kung magbalak ng mga bagay.

June 7, 2011

Be practical when aiming things.

Kung kailangan natin ng bagay na spesiyal ay ginagawa natin ang lahat para makuha lamang ito, pero kailangan nating maging praktikal kung gusto nating abutin ang mga bagay na yun. Isiping mabuti na kung ito ay makakatulong sa atin ng malaki. Huwag lang ang iyong sarili ang isipin, isipin mo din ang iba.

Translated in English: When we need something special we are doing our best to have it, but we must be practical on aiming those things. Think properly if that will really helps us a lot. Don’t think only about yourself, you should also think the others.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.