Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Magsabi ka lang at ako’y maghihintay.

May 7, 2011

Just tell me and I’ll wait for you.

Kapag aalis ka kung saanman ng mahabang panahon, sabihan mo siya kung ayaw mo siyang mawala sayo, lalo na kung mahal mo siya. Kung mangangako ka siya ay maghihintay sayo at iisiping ikaw ay babalik sa susunod na mga araw. Pero kaylangan mong tuparin ang iyong pangako dahil hindi madali ang maghintay at pagkatapos ng lahat ay sisirain mo lang ang iyong pangako.

Translated in English: If you will go somewhere for a long time, then just tells her if you don’t want her to lose, especially when you love her. If you will promise then she will wait for you and thinking that you will be back someday. But you should keep your promise that you will be back because it’s not easy to wait and then after all you’ll break your promise.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.