Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Pag-ibig lamang ang tangi kong maibibigay sayo.

May 14, 2011

Love is the only thing I can give you.

Sa pag-ibig ay hindi dapat natin iniisip ang mga materyal na bagay na binigay nila sa atin dahil ang pagmamahal ang pinakamagaling na regalo sa buong mundo. Ito lamang ang tanging bagay na maibibigay natin sa taong spesyal sa atin at higit sa lahat ang tunay na pag-ibig ay hindi natin mabibili.

Translated in English: In love we should not think about the material things that they gave to us because love is the best gift in the world. This is the only thing that we can give to our special someone and above all things we can’t buy the true love.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.