Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Sayo siya pero ang puso ay hindi.

June 2, 2011

She is yours but the heart is not.

Sayo siya, ang katawan niya at ang lahat-lahat pero maliban sa puso niya. Nagmamahal ka ng taong hindi ka kayang mahalin. Ano ba ang halaga ng pagmamahal sa kanya kung ang katawan niya lang ang nasa sayo? Ang pinakamahalaga ay nasayo ang lahat sa kanya kasama ang kanyang pagmamahal.

Translated in English: You have her, her body and everything but except her heart. You love someone who can’t love you back. What’s the worth of loving her if you only have her body? The most important you have her everything including her love.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.