Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Subukan mong mahalin ang taong hindi mo gusto.

May 31, 2011

Try to love someone you don’t like.

Kung tayo ay naiisnis paminsan-minsan hindi natin sila pinapatawad, kahit na wala silang nagawang mga masasamang bagay sa atin. Ang pagkainis ay hindi nakakapagyaman sa atin, patawarin mo sila at maging magkaibigan. Subukan mong mahalin ang taong hindi mo gusto at mahalin mo kung ano man ang meron sila.

Translated in English: When we hate someone sometimes we will never forgive them, even they haven’t done a bad things to us we still hate them. Hating someone will not make you rich, just forgive them and be friends. Try to love the person you hate and love them for what they are.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.