Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Wag mong hayaang kontrolin ka ng iyong pride.

May 24, 2011

Never let you pride controls you.

Paminsan-minsan ng dahil sa pride nakakasakit tayo ng tao, lalo na sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay upang kanilang matanto ang kanilang kamalian. Sa ibang sitwasyon, hindi mo dapat hayaang kontrolin ka ng iyong pride sa lahat ng oras dahil ito ang magiging rason na ang iyong mga desisyon ay magiging mali at paminsan-minsan ay taliwas ito sa iyong plano at sadyang nagyayari na ng dahil sa mataas mong pagmamalaki sa iyong sarili. May oras para sa iyong kapaluan at dapat mo itong gamitin sa tamang sitwasyon at tamang oras na hindi ka makakasakit ng iyong kapwa.

Translated in English: Sometimes because of our pride we hurt people, especially our friends and love ones in order for them to realize what is there wrong. In other situation, you should not let your pride controls you all the time because it may be the reason that you’ll make your decisions wrong or sometime it is out of your plan then it just happen because of your high pride of yourself. There’s a right time for your pride and you must use it in the right situation and right time which you can’t hurt anybody

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.