Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ano ang KAIBIGAN para sa inyu?

August 30, 2011

Guror: CLASS… Ano ang KAIBIGAN para sa inyu?
Studyante 1: Kasama mo po sa oras ng kasihayahan at kalungkutan.
Studyante 2: Nasasabihan ng secreto.
Guro: Tama kayong lahat. Ikaw naman Pedro ano ang kaibigan para sayo?
Pedro: Kaibigan? Yan yung pinakainsultong salitang tinawag sakin ng mahal ko… T_T

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.